Wedstrijdreglement Deto actie Schoenen Torfs

Door zijn deelname aan de wedstrijden van de nv Schoenen Torfs aanvaardt de deelnemer (m/v) onderstaand reglement.

 

 1. De Deto wedstrijd van de nv Schoenen Torfs (hierna genoemd als Schoenen Torfs), is toegankelijk voor alle schoolgaande kinderen t.e.m. het 6e leerjaar en ouders van kinderen t.e.m. het 6e leerjaar. Bij aankoop van turnpantoffels van het merk Deto, mag je deelnemen aan de wedstrijd. Bij een deelnemer van 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de voorwaarden. Personeelsleden en freelance medewerkers van Schoenen Torfs en hun inwonende familieleden, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijden.

 

 1. Over het wedstrijdreglement en de wedstrijdbeslissing worden geen schriftelijke noch mondelinge of telefonische gesprekken gevoerd. De aanduiding van de winnaar is definitief en wordt op basis van objectieve criteria door Torfs vastgesteld.

 

 1. Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelnameregistratie, voor communicatie m.b.t. deze wedstrijd, tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden.

 

 1. Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op een sportdag. De school van de winnaar in kwestie ontvangt een cheque t.w.v. €2500. De datum en inhoud van de sportdag worden vastgelegd door de school in kwestie.

 

 1. De winnaar wordt bepaald aan de hand van één wedstrijdvraag en een schiftingsvraag. De persoon die de wedstrijdvraag juist beantwoord en het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert, wordt aangeduid als winnaar.

 

 

 1. De winnaar wordt per e-mail op de hoogte gebracht. Het recht op de prijs vervalt wanneer:
 • het e-mailadres waarmee de deelnemer aan de wedstrijd meedoet, niet correct is en de winnaar bijgevolg niet kan gecontacteerd worden;
 • de school van de winnaar weigert om de sportdag te organiseren;
 • duidelijk is dat de gegevens van de deelnemer niet overeenstemmen met de werkelijkheid;
 • er sprake is van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. script, fictieve personen,…)

 

 1. Deelnemers gaan er impliciet en stilzwijgend mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats op de verschillende communicatieplatformen van Schoenen Torfs en Deto (Instagrampagina / Facebookpagina / twitter / website /…) kunnen vermeld worden.

 

 1. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die eigen zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Schoenen Torfs kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:
 • transmissies via het Internet;
 • slecht functioneren van het Internet en/of gebruikte software;
 • de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken;
 • om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

 

 1. Schoenen Torfs kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de wedstrijd moet gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Schoenen Torfs.